Milliseid tekste meilt saab tellida?

Veebitekstid, reklaamartiklid, video- ja audioklippide tekstid ning stsenaariumid, pressiteated, ettekanded, tootetutvustused, infomaterjalid jms.
Kliendilehtede, voldikute ja muude materjalide koostamine, toimetamine ning väljaandmine.
Suuremahuliste tekstide koostamine ja toimetamine: brošüürid, raamatud.

Pakume järgimisi teenuseid:

 • Toimetamine
 • Copywriting
 • Korrektuur
 • Kujundus
 • Küljendamine
 • Trükiettevalmistustööd

Aitame ka korraldada meediasuhteid.

 • Pressiteadete, artiklite ja muude pressitekstide kirjutamine ning toimetamine
 • Pressitekstide levitamiseks parimate kanalite soovitamine
 • Proaktiivsete meediakajastuste algatamine
 • Pressikonverentsid ja meediaüritused
 • Meediamonitooring